Otrzymuj zgłoszenia poprzez WWW

 • Po wypełnieniu formularza na stronie, w systemie utworzy się zdarzenie
 • Nie musisz wpisywać zgłoszenia ręcznie
 • Zostaniesz poinformowany poprzez e-mail o dodanym zdarzeniu
justCRM zgłoszenia z WWW

Konsola – wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu!

 • Monitoruj swoje działania dzięki prostej konsoli
 • Kontroluj swoje terminy na najbliższe dni
 • Na bieżąco sprawdzaj swoją wydajność i działania sprzedażowe
justCRM konsola

Sygnały i Szanse – drag & drop

 • Zarządzaj szansami sprzedaży bez wchodzenia w szczegóły rekordu – rejestruj szansę, jej priorytet oraz kontroluj terminowość następnych działań
 • Zbyt długo? – przestawiaj szansę do kolejnego etapu jednym ruchem myszki
 • Przekazuj szansę w dowolnym etapie bez dodatkowej komunikacji dzięki budowanej funkcji Chat lub skrzynki e-mail
justCRM Sygnały i Szanse – drag & drop

Szanse

 • Rejestruj szybko szanse, określając jej parametry
 • Kontroluj swoje działania na najbliższy czas
 • Określaj sobie cel według spodziewanego dochodu
justCRM Szanse

Szanse jako wspólne miejsce

 • Skontaktuj się z innymi obserwatorami szansy poprzez system i e-mail
 • Wysyłaj wiadomości do kontrahentów z poziomu systemu
 • Magazynuj informacje na poziomie szansy
justCRM Szanse jako wspólne miejsce

Dotrzymuj terminów - kalendarz

 • Szybko rejestruj spotkania lub szanse w swoim kalendarzu
 • Współdziel kalendarz z innymi użytkownikami
 • Uporządkuj swoją pracę, wykorzystaj alarmy kalendarza
 • Integruj kalendarz w systemie z kalendarzem w Google!
justCRM kalendarz

Prowadź sprzedaż!

 • Twórz oferty z szans i wysyłaj je poprzez e-mail!
 • Sprawdzaj statusy ofert oraz ich ważność
justCRM sprzedaż

Reklamacje

 • Rejestruj reklamacje od klientów
 • Przydzielaj je odpowiednim osobom, a one otrzymają powiadomienie poprzez e-mail
 • Kontroluj statusy reklamacji
 • Wystawiaj fakturę za naprawę
justCRM reklamacje

Gromadź dane – monitoruj pracę handlowców

 • Monitoruj realizację prac nad szansami, notuj, wysyłaj wiadomości bez używania skrzynki e-mail, zarządzaj zespołami i współopiekunami
 • Sprawdzaj na bieżąco etap szans i szybko reaguj na zmieniające się kryteria
 • Planuj następne akcje, korzystaj z alarmów na poziomie systemu lub poza nim
justCRM monitorowanie szans

Analizuj - system i Excel

 • Analizuj według dowolnych parametrów
 • Definiuj raporty
 • Gromadź analizy
justCRM analizy

Analizuj - wykresy

 • Generuj i definiuj wykresy

 • Samodzielnie twórz nowe raporty

justCRM wykres kołowy

Automatyzuj działania marketingowe

 • Zmniejsz czasochłonność działań dzięki automatycznym procesom w systemie

 • Zautomatyzuj i analizuj kampanie mailingowe aż do procesu sprzedażowego

justCRM mailing

Zarządzaj ofertami

 • Wysyłaj oferty poprzez e-mail

 • Sprawdzaj statusy ofert oraz ich ważność

justCRM oferty

Wysyłaj faktury

 • Wysyłaj faktury poprzez e-mail

 • Rejestruj płatności w banku lub kasie

 • Kontroluj należności

justCRM faktury

Kontroluj rozliczenia

 • Wykorzystuj ergonomiczne narzędzia do rozliczeń

 • Rejestruj swój cash-flow w prosty sposób

 • Zaciągaj kursy walut automatycznie

justCRM konsola rozliczeń
justCRM rozliczenia